โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
  • จิตอาสา
  • nofoam
  • nofoam1
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
นายรังสรรค์ ขว้างแป้น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้า รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรทีดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องใ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายถนอม ณาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมี นายธีระศักดิ์
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณา โครงการท
ข่าวประชาสัมพันธ์... การจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษี ควรศึกษา เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเริ่มบังคับใช้ในการจัดเก็บภาษี
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่​ 13 ​สิงหาคม 2562​ นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์​ รองปลัดเทศบาล​ตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วย​นายรังสรรค์​ ขว้าง แป้น​ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ แกนนำสุขภาพชุมชน​ ภาคีเครือข่าย เข้าศึกษาดูงานด้านการ บร
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสำรวจข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อจัด
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะครู นักเรียน โรงเรียน อน
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าน แป้นแ
Facebook
twitter
35.173.234.237
วันนี้
141
เมื่อวานนี้
139
เดือนนี้
2,762
เดือนที่ผ่านมา
5,346
ปีนี้
39,968
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop