โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
คู่มือประชาชน
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
สารจากนายกเทศมนตรี
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐาน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ระเบียบกฎหมาย อปท.
คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานกิจการสภา
เทศบัญญัติทั่วไป
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาบุคลากร
ระเบียบ สปสช.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 - 2556
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ
รู้จักศูนย์ดำรงธรรม
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
กำลังโหลด...
 

 
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ประกาศจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานพัสดุ ติดต่อสอบถาม และขอรับเอกสารสมัครได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573641 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านแป้น ได้ร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ภายในบริเวณวัดบ้านเส้ง ต.บ้านแป้น ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสืบสานพระร
วันที่ 19 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2561
แจ้งประชาสัมพันธ์ท่านเจ้าของที่ดิน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงสิ้นเดือนเมษายน ณ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-5736
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรื
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 ที่วัดหนองหนาม นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีรดน้ำดำหัว สูมาคารวะ เจ้
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบปร
Facebook
twitter
54.161.45.156
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
1,093
เดือนที่ผ่านมา
1,856
ปีนี้
7,361
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop