โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
  • nofoam
  • nofoam1
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
ขอเชิญชวนกรอกแบบประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำ
วันที่​ 17 มกราคม​ 2562 เวลา 09.00 น. นายพรศักดิ์​ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น​ พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น​และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสา เราทำความดี ด้วยห
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายเทพนิมิตร เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะ ประธานคณะกรรมการติดตามฯ ได้เป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการ และคณะอนุกรรมการ ติด
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2562
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 นายรังสรรค์ ขว้างแป้น ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ เข้าร่วมกิจ
วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อม ด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม และความมั
เมื่อค่ำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณียี่เป็ง เทศบา
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้ มอบกระเช้าสนับสนุนการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2562 แก่ นายวีระชัย ชัยยศ กำนันตำบล
Facebook
twitter
107.21.16.70
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
2,904
เดือนที่ผ่านมา
3,373
ปีนี้
2,904
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop