โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
คู่มือประชาชน
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
สารจากนายกเทศมนตรี
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐาน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ระเบียบกฎหมาย อปท.
คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานกิจการสภา
เทศบัญญัติทั่วไป
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาบุคลากร
ระเบียบ สปสช.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 - 2556
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ
รู้จักศูนย์ดำรงธรรม
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ประกาศจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานพัสดุ ติดต่อสอบถาม และขอรับเอกสารสมัครได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573641 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านแป้น ได้ร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ภายในบริเวณวัดบ้านเส้ง ต.บ้านแป้น ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสืบสานพระร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลบ้านแป้น นำโดย นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น ตลอดจนผู้
แจ้งประชาสัมพันธ์ท่านเจ้าของที่ดิน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงสิ้นเดือนเมษายน ณ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-5736
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแป้น ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนคุมกำเนิด สุนัขและแมว ให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น 9 หมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพและสร้างรายได้ การตัดตุงไส้หมู และตุงไส้ช้าง โดยพ่อวรรณ์คำ เดชพงษ์ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อใช้
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านแป้นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่าง
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบปร
Facebook
twitter
54.81.77.114
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
1,295
เดือนที่ผ่านมา
2,203
ปีนี้
5,707
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop