โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
  • จิตอาสา
  • 13 ตุลาคม62
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
ขอความร่วมมือประชาชนที่รับบริการกับเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้กรอกแบบประเมินออนไลน์ "ความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยสแกน QR CODE ตามรูปด้านล่างนี้ หรือ กด ลิงค์ https:
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ เทศบาลตำบลบ้านแป้น รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3- 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาล
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายเทพนิมิต เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามฯ ได้ประชุมคณะกรรมการและคณะ อนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผ
เรียน เจ้าของ /ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ตรวจ สอบรายละเอียดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 รหัสแปลงที่ดิน 01A-R และ 02A-S ซึ่งเป็นที่
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 7 มกราคม 2563 นายรังสรรค์ ขว้างแป้น ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล นายดุลย์ ชมพู ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหนามและผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิ ทัศ
วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก เทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2563 เพื่
วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ได้เป็นประธานในพิธี เปิด โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน อนุบาลเทศบา
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าน แป้นแ
Facebook
twitter
3.233.221.149
วันนี้
170
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
1,923
เดือนที่ผ่านมา
2,517
ปีนี้
4,440
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop