โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
  • nofoam
  • nofoam1
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้รับจ้าง ผู้มารับ บริการ) กรอกแบบประเมิน/แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความ โปร่ง
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยสมาชิก สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระ มหากษัตริย
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน แป้น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ ให้การต้อนร
วันที่ 2-11 เมษายน 2562 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ออกให้บริการประชาชน โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ในชุมชน 9 หมู่บ้าน อาทิ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภ
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ได้ร่วม ท
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมใบตาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายพร ศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในการประชุมทีมสหวิชาชีพจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาช
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า ส่วนราชการ
วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินการกำจัดผักตบ ชวาและวัชพืชสิ่งกีดขวางในแม่น้ำกวง บริเวณสะพานท่าจักร ม.3 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน ตามโครงการคืน
Facebook
twitter
3.87.147.184
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
2,839
เดือนที่ผ่านมา
5,219
ปีนี้
23,624
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop