โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
  • nofoam
  • nofoam1
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
เทศบาลตำบลบ้านแป้น รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยงานธุรการ ขอรับเอกสารการสมัครได้ที่กองคลัง ตั้งแต่ วันที่ 20-26 มิถุนายน โทรสอบถามได้ที่ 053-573641 ต่อ 10
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น คณะกรรมการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 นำโดยนางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง หัวหน้
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบ ความถูก ต้องของแผนงาน โค
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายพรศักดิ์ แก้ว วิจิตร รองปลัดเทศบาล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นวัตกรรมการดู
ใครๆก็สานได้ ...ก่องข้าวนึ่ง วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งที่ 6 เกี่ยวกับการสานก่องข้าวเหนี
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า ส่วนราชการ
วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินการกำจัดผักตบ ชวาและวัชพืชสิ่งกีดขวางในแม่น้ำกวง บริเวณสะพานท่าจักร ม.3 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน ตามโครงการคืน
Facebook
twitter
3.85.92.139
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
5,306
เดือนที่ผ่านมา
5,008
ปีนี้
31,099
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop