โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
  • nofoam
  • nofoam1
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนสามารถร้องทุกข์ ร้องเรียน ได้ตามช่องทางต่างๆ .... โทรศัพท์ LINE FACEBOOK เว็บไซ
วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายถนอม ญาณะ โรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำป
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และการประชุมประชาคมแผนพัฒนา เทศบาล เพิ่มเ
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น นาย รังสรรค์ ขว้างแป้น ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดต.อุดม วานม่วง ประธานศูนย์พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้นำรถสามล้อโยกมอบให้แก่ นายสมพงค์ ธะนะ คนพิการทางการเคลื่อนไหว ชุมชนบ้านเส้ง บ้านเลขที่ 254 ม.7 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน โด
วันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดกิจกรรมเดย์แคมป์ เพื่อเพิ่ม ทักษะ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ ของเด็กๆผ่านกิจกรรม ฐานการเรียนรู้ต่างๆ 5 รูปแบบ โดยมี นายธี
วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายพรศักดิ์ แก้ว วิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเร
Facebook
twitter
54.235.48.106
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
150
เดือนนี้
2,852
เดือนที่ผ่านมา
4,094
ปีนี้
30,677
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop