โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
  • จิตอาสา
  • 13 ตุลาคม62
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน และผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อทราบ ตั้งแต่วันนี้(4 มีนาคม 2563 ) เป็นต้นไป กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น ให้บริการรับชำระภาษี ค่า ธรรมเนียม ผ่าน QR code ผ่านพร้อมเพย์ของธนาค
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ลงนามในประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และ สมัยแรก ประจำปี 2564 จึงประกาศมาให้ทราบ
วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2563 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายก เทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ลงพื้นที่ 9 หมู่บ้าน เพื่
เรียน เจ้าของ /ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ตรวจ สอบรายละเอียดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 รหัสแปลงที่ดิน 01A-R และ 02A-S ซึ่งเป็นที่
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวัง
วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุจิตดี ชีวีมี
วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ได้เป็นประธานในพิธี เปิด โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน อนุบาลเทศบา
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าน แป้นแ
Facebook
twitter
3.215.182.81
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
160
เดือนนี้
830
เดือนที่ผ่านมา
5,599
ปีนี้
12,520
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop