โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
คู่มือประชาชน
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
สารจากนายกเทศมนตรี
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐาน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานกิจการสภา
เทศบัญญัติทั่วไป
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาบุคลากร
ระเบียบ สปสช.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 - 2556
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ
รู้จักศูนย์ดำรงธรรม
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
กำลังโหลด...
 

 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น
คุณสามารถตั้งคำถามต่างๆเพื่อคุยกับปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้ที่นี่
โพสต์ล่าสุด โดย keng เมื่อ 25 มกราคม 2555 เวลา 12:34:34

1
กระทู้
1
หัวข้อ
คุยกับคณะผู้บริหาร
คุณสามารถตั้งคำถามต่างๆเพื่อพูดคุยกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้ที่นี้
โพสต์ล่าสุด โดย keng เมื่อ 25 มกราคม 2555 เวลา 12:33:35

1
กระทู้
1
หัวข้อ
ถามตอบปัญหาทั่วไป
คุณสามารถตั้งคำถามต่างๆเพื่อพูดคุยเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้ที่นี้
โพสต์ล่าสุด โดย admin เมื่อ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:13:39

1
กระทู้
5
หัวข้อ
เรื่องราวร้องเรียน
คุณสามารถร้องเรียนเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้ที่นี้
โพสต์ล่าสุด โดย admin เมื่อ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 14:47:59

1
กระทู้
1
หัวข้อ