โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น
คุณสามารถตั้งคำถามต่างๆเพื่อคุยกับปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้ที่นี่
โพสต์ล่าสุด โดย keng เมื่อ 25 มกราคม 2555 เวลา 12:34:34

1
กระทู้
1
หัวข้อ
คุยกับคณะผู้บริหาร
คุณสามารถตั้งคำถามต่างๆเพื่อพูดคุยกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้ที่นี้
โพสต์ล่าสุด โดย keng เมื่อ 25 มกราคม 2555 เวลา 12:33:35

1
กระทู้
1
หัวข้อ
ถามตอบปัญหาทั่วไป
คุณสามารถตั้งคำถามต่างๆเพื่อพูดคุยเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้ที่นี้
โพสต์ล่าสุด โดย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เมื่อ 1 พฤษจิกายน 2561 เวลา 09:24:54

1
กระทู้
7
หัวข้อ
เรื่องราวร้องเรียน
คุณสามารถร้องเรียนเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้ที่นี้
โพสต์ล่าสุด โดย สุดทน เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23:33:02

0
กระทู้
2
หัวข้อ