โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
คู่มือประชาชน
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
สารจากนายกเทศมนตรี
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐาน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ระเบียบกฎหมาย อปท.
คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานกิจการสภา
เทศบัญญัติทั่วไป
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาบุคลากร
ระเบียบ สปสช.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 - 2556
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ
รู้จักศูนย์ดำรงธรรม
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
กำลังโหลด...
 

 
ประกาศจ้างเหมาผูัประสานงานคดีปกครอง
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่และสัมมนาเชิงปฏิบัติการตำบลบ้านแป้น โดยกองคลัง ให้บริการ เกี่ยวกับ การรับชำระค่าธรรมเนียม ด้านภาษีต่างๆ และรับชำระค่าธรรมเนียมถุงขยะ เป็นต้น ณ หมู่บ้า
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 10 มกราคม 61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน และโครงการออมบุญ ออมเบี้ย ออมขยะ ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -19 มกราค
กองสวัสดิการสังคม ขอประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจน มีรายได้ในครัวเรือนเฉลี่ย
วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อปรึกษาหารื
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองลำพูน นำโดย นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบ
Facebook
twitter
54.83.81.52
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
1,593
เดือนที่ผ่านมา
2,488
ปีนี้
1,593
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop