โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ
กำลังโหลด...
 

 
  • nofoam
  • nofoam1
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ของชมรมผู้พิการฯ ตำบลบ้านแป้น "กุ๊บหอมหน้อย" ของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลบ้านแป้น งานหัตถกรรม หมวกจิ๋ว สานจากใบตาล ใส่เครื่องหอม เป็นของฝาก ของที่ระลึก กิ๊บเก่ ไม่เหมือนใคร.... รายได้นำเข้
วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายถนอม ญาณะ โรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำป
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และการประชุมประชาคมแผนพัฒนา เทศบาล เพิ่มเ
เทศบาลตำบลบ้านแป้น มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-24 ตุลาคม 2561 ที่กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และคณะอน
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และ กอง สาธารณสุขแ
วันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดกิจกรรมเดย์แคมป์ เพื่อเพิ่ม ทักษะ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ ของเด็กๆผ่านกิจกรรม ฐานการเรียนรู้ต่างๆ 5 รูปแบบ โดยมี นายธี
วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายพรศักดิ์ แก้ว วิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเร
Facebook
twitter
54.80.188.87
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
143
เดือนนี้
1,949
เดือนที่ผ่านมา
2,755
ปีนี้
25,680
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop