โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
  • nofoam
  • nofoam1
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
ขอเชิญชวนกรอกแบบประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำ
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ในวัน อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองเต่า นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้า หน้า
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2562
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการบริ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ร้านฮัดเดิ้ล นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบทบาทสตรี และ โครง
เมื่อค่ำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณียี่เป็ง เทศบา
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้นำรถบรรทุกน้ำออกทำความสะอาด ล้างถนนในเขตพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด ลำพูน และน
Facebook
twitter
3.84.243.246
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
190
เดือนนี้
3,812
เดือนที่ผ่านมา
4,853
ปีนี้
8,665
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop