โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
คู่มือประชาชน
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
สารจากนายกเทศมนตรี
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐาน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานกิจการสภา
เทศบัญญัติทั่วไป
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาบุคลากร
ระเบียบ สปสช.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 - 2556
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ
รู้จักศูนย์ดำรงธรรม
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
กำลังโหลด...
 

 
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
  • nofoam
  • nofoam1
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ประกาศจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานพัสดุ ติดต่อสอบถาม และขอรับเอกสารสมัครได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573641 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 / 2561 ในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม นี้ เวลา 09.30 น. ..... รายละเอียดการประชุมสภา ตามเอกสารที่แนบนี้ .........
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้าน แป้นสู
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง ประกาศจ้างเหมาบริการเก็บขยะและตัดหญ้า ติดต่อขอรับเอกสารการสมัคร ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ ////////////
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายธีระศักดิ์. จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายก เทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ แกนนำกลุ่มพัฒนาสตรี และ อสม. ทั้ง 9
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้าง ภาวะผู้นำ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์. จันทร์ ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ ป้องกันยา
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบปร
Facebook
twitter
54.224.83.221
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,082
เดือนที่ผ่านมา
3,005
ปีนี้
16,107
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop