โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
คู่มือประชาชน
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
สารจากนายกเทศมนตรี
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐาน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานกิจการสภา
เทศบัญญัติทั่วไป
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาบุคลากร
ระเบียบ สปสช.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 - 2556
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ
รู้จักศูนย์ดำรงธรรม
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
กำลังโหลด...
 

 
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
  • nofoam
  • nofoam1
ผลิตภัณฑ์ของชมรมผู้พิการฯ ตำบลบ้านแป้น "กุ๊บหอมหน้อย" ของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลบ้านแป้น งานหัตถกรรม หมวกจิ๋ว สานจากใบตาล ใส่เครื่องหอม เป็นของฝาก ของที่ระลึก กิ๊บเก่ ไม่เหมือนใคร.... รายได้นำเข้
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายถนอม ญาณะ โรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำป
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านงบประมาณ ขององค์กรป
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ประกาศ จ้างเหมาผู้ประสานงานคดีปกครอง ติดต่อขอรับเอกสารการสมัครได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 สิงหาคม 2561 โทรศัพท์ 053-573641 ต่อ 10 /////////////
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัด เทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เข้ารับเกียรติบัตรรับรอง ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์พื้น บ้านจา
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติ หน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด. และ โรง
วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายพรศักดิ์ แก้ว วิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเร
Facebook
twitter
54.198.142.121
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
1,810
เดือนที่ผ่านมา
3,520
ปีนี้
22,786
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop