โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
  • ป้ายรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • จิตอาสา
  • 13 ตุลาคม62
  • รณรงค์สงกรานตืปลอดภัย
  • เลือกตั้ง
ประกาศจ้างเหมาบริการ งานไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้มีกิจกรรมการ ฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยมี นายธีระศั
วันที่ 16 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2564 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก เทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ลงพื้นที่ 9 หมู่ บ
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ท่านเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล ติดตามตรวจสอบข้อมูลในประกาศบัญชีราคาประเมินทุนท รัพย์ฯ ได้ที่กองค
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.ที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น นาย ชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพ และ โครงการมหกรร
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการโรงเรียน ผู
วันที่ 7 กันยายน 2563 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้ารับโล่รางวัลประก
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าน แป้นแ
Facebook
twitter
18.206.177.17
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
557
เดือนที่ผ่านมา
2,209
ปีนี้
6,429
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop