โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
คู่มือประชาชน
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
สารจากนายกเทศมนตรี
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐาน
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ระเบียบกฎหมาย อปท.
คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานกิจการสภา
เทศบัญญัติทั่วไป
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาบุคลากร
ระเบียบ สปสช.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 - 2556
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ
รู้จักศูนย์ดำรงธรรม
กำลังโหลด...
 

 
  • คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2560 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านแป้นจัดงาน "กิจกรรมปรับปรุงและทำความสะอาดสถานที่ สาธารณะ" ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรร
วันที่ 28 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนพัฒนาเทศบาล (แผน 360 องศา) ซึ่ง นายเทพนิมิต เจริญสุข เป็นประธาน กล่าวเปิดประชุม คณะ กรรมการติดตามและป
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่และสัมมนาเชิงปฏิบัติการตำบลบ้านแป้น โดยกองคลัง ให้บริการ เกี่ยวกับ การรับชำระค่าธรรมเนียม ด้านภาษีต่างๆ และรับชำระค่าธรรมเนียมถุงขยะ เป็นต้น ณ หมู่บ้า
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานโนธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลบ้านแป้นได้จัดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแป้น ครั้งที่3 ณ หอประชุมศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบล บ้านแป้น
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.60 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านแป้น
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านแป้นได้เข้าร่วมงาน “ลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560” ณ บริเวรสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองลำพูน นำโดย นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบ
Facebook
twitter
54.156.93.60
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,316
เดือนที่ผ่านมา
1,855
ปีนี้
13,296
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop