โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลบ้านแป้น ในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหม่

     ท่านนายกชัยวัฒน์  ศรีพฤกษ์  และ ท่านปลัดธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์ ได้ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอเมืองลำพูน ร่วมทำพิธีการเปิดอาคาร พร้อมทั้ง ส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลบ้านแป้นและได้มอบของที่ ระลึกให้กับเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 25  มี.ค.58 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลบ้านแป้นก็ต้อง
ขอขอบคุณ ทุกๆส่วนราชการ ที่มาร่วมงาน ณ ที่นี้ด้วย                                                

 

 

 

 
Facebook
twitter
3.236.52.197
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
31
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,160
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop