โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้นจัด โครงการมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ

      เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2558  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลบ้านแป้น นำโดย นายชัยวัฒน์  ศรีพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องสักการะ ถวายความเคารพ พร้อมทั้งกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันเปล่งเสียงขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันพร้อมกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  พนักงานเทศบาล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์  ร่วมกันในพิธีดังกล่าวหลังจากนั้นชมวิดีทัศน์ เพื่อสรรเสริญคุณงามความดีและเป็นเกียรติสำหรับคุณแม่ดีเด่น  9 หมู่บ้าน  พร้อมกับมอบโล่แม่ดีเด่น ประจำปี 2558 ทางเทศบาลตำบลบ้านแป้น ก็ขอแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น ทุกท่าน

 
Facebook
twitter
3.236.59.63
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
769
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,898
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop