โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
งานมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558

      เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลบ้านแป้น นำโดยนายชัยวัฒน์ ศรีพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น จัดโครงการ "งานมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู ตำรวจ ข้าราชการ รวมไปถึงพนักงานเทศบาล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมแสดงความกตัญูญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง) ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มมวลชน พสกนิกรในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น อีกทั้งยังมีชมรมปั่นจักรยานบ้านเส้ง " ปั้นเพื่อพ่อ " " Bike For Dad" เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย  ณ  ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น

 
Facebook
twitter
3.236.52.197
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
31
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,160
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop