โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้น วางพานพุ่มและจัดนิทรรศการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559

           เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านแป้น นำโดยนายสุรพงษ์ วีระโจง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้รับมอบหมายจากนายชัยวัฒน์ ศรีพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแป้น และหัวหน้าส่วนราชการ รวมไปถึงพนักงานเทศบาล วางพานพุ่มและจัดนิทรรศการของเทศบาลตำบลบ้านแป้น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน                        

 
Facebook
twitter
3.236.59.63
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
729
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,858
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop