โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้น วางพานพุ่มและจัดนิทรรศการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559

           เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านแป้น นำโดยนายสุรพงษ์ วีระโจง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้รับมอบหมายจากนายชัยวัฒน์ ศรีพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแป้น และหัวหน้าส่วนราชการ รวมไปถึงพนักงานเทศบาล วางพานพุ่มและจัดนิทรรศการของเทศบาลตำบลบ้านแป้น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน                        

 
Facebook
twitter
34.204.173.45
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,278
เดือนที่ผ่านมา
4,458
ปีนี้
47,847
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop