โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จัดโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่องอยู่อย่างไรให้เป็นสุขภายใต้ความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านแป้น นำโดยนายชัยวัฒน์ ศรีพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่องอยู่อย่างไรให้เป็นสุขภายใต้ความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ รวมไปถึงพนักงานเทศบาล ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีหลากหลาย อาทิเช่น การให้บริการจากทุกส่วนราชการ
‪#‎สำนักปลัด‬ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวโน้นการเลือกตั้ง งานทะเบียนและบัตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้งต่างๆ
‪#‎กองคลัง‬ - งานบริการรับชำระภาษี ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
‪#‎กองช่าง‬ - งานบริการรับคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ตรวจแบบก่อสร้าง ให้คำปรึกษาด้านระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานกองช่าง
‪#‎กองการศึกษา‬ - ให้คำแนะนำด้านการศึกษา และงานที่เกี่ยวข้อง
‪#‎กองสาธารณสุข‬ - ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น (วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว)
‪#‎กองวิชาการ‬ - ให้คำปรึกษาด้านงานพัฒนา แนะนำเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
‪#‎กองสวัสดิการ‬ - ให้คำปรึกษาด้านงานพัฒนาชุมชน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์
‪#‎บริการอื่นๆ‬ - บริการตัดผมฟรี 
- บริการนวดแผนไทย 
(มีค่ายกครู)
- สัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้ออยู่อย่างไรให้เป็นสุขภายใต้ความพอเพียงจากคุณธนเชษฐ นามวงค์ 
- บริการสแกน TruAge วัดค่า AGEs (ค่าสารพิษในร่างกาย) เพื่อตรวจสอบดัชนีบ่งชี้ความแข็งแรงด้านสุขภาพ ความกระฉับกระเฉงของร่างกาย
- มีไข่ไก่สดๆ จากฟาร์มจำหน่ายในราคาส่ง เป็นต้น 
ณ บริเวณหน้าวัดบูชา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 
Facebook
twitter
3.236.59.63
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
769
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,898
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop