โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้นกำหนดจัดโครงการงานวันเทศบาล 24 เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 นายชัยวัฒน์ ศรีพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น กำหนดจัดโครงการ "งานวันเทศบาล 24 เมษายน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ รวมไปถึงพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2559 นั้น ซึ่งพิธีในช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรพระ จำนวน 9 รูป พร้อมพิธีทางศาสนา การอ่านสารวันเทศบาล กิจกรรมปล่อยปลา กิจกรรมปลูกต้นไม้ เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแป้น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีสงกรานต์ที่เก่าแก่ของไทยที่มีมาช้านานซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

 
Facebook
twitter
3.227.247.17
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,076
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,076
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop