โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้นกำหนดจัดโครงการงานวันเทศบาล 24 เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 นายชัยวัฒน์ ศรีพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น กำหนดจัดโครงการ "งานวันเทศบาล 24 เมษายน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ รวมไปถึงพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2559 นั้น ซึ่งพิธีในช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรพระ จำนวน 9 รูป พร้อมพิธีทางศาสนา การอ่านสารวันเทศบาล กิจกรรมปล่อยปลา กิจกรรมปลูกต้นไม้ เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแป้น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีสงกรานต์ที่เก่าแก่ของไทยที่มีมาช้านานซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

 
Facebook
twitter
34.204.173.45
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,278
เดือนที่ผ่านมา
4,458
ปีนี้
47,847
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop