โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

                         วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลบ้านแป้น ร่วมกิจกรรมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามนโยบายด้านการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำงานบริการงานของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ออกไปให้บริการประชาชนทุกเรื่อง ถึงหมู่บ้านเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย เป็นต้น ณ บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 
Facebook
twitter
3.236.59.63
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
729
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,858
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop