โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
“โครงการแสดงความอาลัยเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

       วันพุทธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านแป้นได้จัดกิจกรรมตาม “โครงการแสดงความอาลัยเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” อบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้นปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานเปิดโครงการ มีประชาชนเข้าร่วมจาก9หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ภายในกิจกรรมมีวิทยากรที่มาให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ พร้อมสาธิตวิธีการทำดอกไม้จันทน์ ก่อนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พร้อมกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

 
Facebook
twitter
34.204.173.45
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,278
เดือนที่ผ่านมา
4,458
ปีนี้
47,847
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop