โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยความปราบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้

   ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดย นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้นเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"ด้วยความปราบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น,เจ้าหน้าที่และพนักงานจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานและจัดอบรมเพื่อเป็นการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น

 
Facebook
twitter
3.236.59.63
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
769
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,898
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop