โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

           

           

 

 เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยสำนักปลัด กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่  31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านแป้นจึงขอเรียนเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น  เข้าร่วมรับฟังการประชุมตามวันเวลาดังกล่าว                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 
Facebook
twitter
3.214.184.250
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,103
เดือนที่ผ่านมา
3,548
ปีนี้
2,103
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop