โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่2561 ผวจ.ลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ

นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าพบนายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อมอบกระเช้าสินค้าโอทอปตำบลบ้านแป้นและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  โดยผวจ.ลำพูน ได้มอบนโยบายให้แก่คณะฯ โดยขอให้ทำงานเพื่อประชาชน และช่วยกันพัฒนาจังหวัดลำพูน ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำพูน

นอกจากนี้ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายประทีป  การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน และนายชยุต  พันธ์เดช ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน  ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน
                       

///////////////////////////////////////////

 

 
Facebook
twitter
3.214.184.250
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,103
เดือนที่ผ่านมา
3,548
ปีนี้
2,103
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop