โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ลงพื้นที่บ้านหนองเต่า จัดเวทีประชาคม รับฟังปัญหาความเดือดร้อน

 

วันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ศาลาวัดหนองเต่า นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตลอดจน เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น เพื่อพบปะประชาชนตามโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ และโครงการเวทีประชาคม เพื่อแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) และโครงการจัดทำแผน 360 องศา ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมีประชาชนในหมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น เข้าร่วมเสนอปัญหา ความต้องการ รวมถึงความเดือดร้อนที่ต้องการให้เทศบาลดำเนินการแก้ไข

ทั้งนี้ ภายหลังรวบรวมปัญหาในด้านต่างๆแล้ว เทศบาลจะได้นำปัญหาของประชาชนนำมาจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนต่อไป ..........

///////////////////

 
Facebook
twitter
3.227.247.17
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,076
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,076
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop