โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุ

 จากเหตุการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เมื่อช่วงค่ำวันที่ 21 พ.ค 2561 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมอบกระเบื้องมุงหลังคาให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่ 2 ตำบลในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 8 หมู่บ้าน รวมครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 60 หลังคาเรือน โดยแบ่งเป็น กระเบื้องลอน จำนวน 730 แผ่น ครอบกระเบื้อง 139 อัน สังกะสี 5 ฟุต จำนวน 8 แผ่น 9 ฟุต จำนวน 30 แผ่น และกระเบื้องโบราณ จำนวน 50 แผ่น รวมงบประมาณที่เทศบาลได้ให้การช่วย ประมาณ 4 หมื่นบาท 

/////////

 
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop