โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
บ้านแป้นร่วมใจ ขจัดภัยยาเสพติด ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานเปิดโครงการบ้านแป้นร่วมใจ  ขจัดภัยยาเสพติด ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงปัญหาและภัยจากยาเสพติด รวมถึงมีส่วนร่วมในการป้องกัน ร่วมปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ จากโรงเรียนตำบลบ้านแป้น มายัง หอประชุมโรงเรียน บ้านแป้นพิทยาคม โดยมีนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น โรงเรียนตำบลบ้านแป้น และโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้จัดการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดอีกด้วย

/////////////////////////

 
Facebook
twitter
3.227.247.17
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,076
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,076
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop