โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในตำบลบ้านแป้น และตำบลหนองหนาม ร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมกันนี้ ได้มีพิธีมอบโล่ แม่ดีเด่นประจำปี 2561 จำนวน 9 ท่าน และการมอบใบประกาศฯ แก่เด็ก นักเรียน คณะครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 "แม่สอดวิชาการ" อีกด้วย////

............................

 
Facebook
twitter
3.227.247.17
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,076
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,076
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop