โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวง

วันที่​ 17 มกราคม​ 2562 เวลา 09.00 น. นายพรศักดิ์​ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น​ พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น​และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” การบำเพ็ญประโยชน์กำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวง ทำความสะอาดบริเวณใกล้เคียง และบริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตำบลต้นธง โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

//////////////

 
Facebook
twitter
34.204.173.45
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,278
เดือนที่ผ่านมา
4,458
ปีนี้
47,847
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop