โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวง

วันที่​ 17 มกราคม​ 2562 เวลา 09.00 น. นายพรศักดิ์​ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น​ พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น​และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” การบำเพ็ญประโยชน์กำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวง ทำความสะอาดบริเวณใกล้เคียง และบริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตำบลต้นธง โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

//////////////

 
Facebook
twitter
3.236.59.63
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
769
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,898
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop