โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2562

 วันที่ 18 มีนาคม 2562  เวลา 08.30น.  ที่ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน  2562  นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นำพานดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี และอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการยกฐานะ ตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 ซึ่งถือเป็นกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

 

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของเทศบาลตำบลบ้านแป้น อีกด้วย

///////////

 
Facebook
twitter
3.236.59.63
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
769
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,898
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop