โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 7 และ 8

 

 

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 7 และ 8 โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 “ หลักสูตรประจำรุ่น รุ่นที่ 2 / 61 “ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ร่วมอบรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

/////////////////////

 

 
Facebook
twitter
3.227.247.17
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,076
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,076
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop