โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
บ้านแป้นร่วมใจ ขจัดภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านแป้นร่วมใจ ขจัดภัยยาเสพติด เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยจากยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ กิจกรรมการแสดง และมอบรางวัลการประกวดเรียงความ เป็นต้น 
/////////////

 
Facebook
twitter
3.236.59.63
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
769
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,898
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop