โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าตลาดสดวังตาล และสุนัขจรจัด

 วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในการประชุมหารือแก้ไขปัญหาด้านการจราจรบริเวณหน้าตลาดสดวังตาล และปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้ ปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน หมวดทางหลวงลำพูน สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้รับการร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชน และได้รับการแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ฮอมผญ๋า อาสาคลายทุกข์ )


ทั้งนี้การแก้ไขด้านการจราจรด้านหน้าตลาดสด ที่ประชุมได้เสนอความเห็นให้มีการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย สถานที่จอดรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ไม่ให้รุกล้ำพื้นผิวจราจร โดยเฉพาะวันอาทิตย์ ที่มีตลาดนัด จะได้ขอความร่วมมือกับประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ห้ามนำรถมาจอดบริเวณด้านหน้าตลาด รวมถึงบริเวณถนนประชารัฐพัฒโน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อไม่ให้กีดขวางการเข้าออกของรถดับเพลิง รถกู้ชีพกู้ภัยอีกด้วย ซึ่งหลังจากได้วางมาตรการระยะสั้นนี้ จะได้มีการประเมินผลการควบคุมตามมาตรการดังกล่าว พร้อมกันนี้ จะได้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

///////////////////

 
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop