โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้นจัดทำปฏิทินเพื่อสวัสดีปีใหม่พี่น้องประชาชน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้  เทศบาลตำบลบ้านแป้นโดยงานประชาสัมพันธ์   ได้จัดทำปฏิทิน ประจำปี  2557  เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นหลังคาเรือนละ  1  ชุด  สำหรับปฏิทินในปีนี้ได้ใช้รูปสมเด็ดพระสังฆราช   เป็นปกซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบสะสมและเก็บไว้เป็นที่ระลึก  ในแต่ละเดือนก็จะมีภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ  ที่จัดขึ้นในปี  2556   พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับได้ที่สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ของท่านหรือติดต่อขอรับได้ที่งานประชาสัมพันธ์ในวันเวลาราชการ 

 
Facebook
twitter
3.85.92.139
วันนี้
115
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
5,306
เดือนที่ผ่านมา
5,008
ปีนี้
31,099
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop