โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ
กำลังโหลด...
 

 
ทต.บ้านแป้นจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2554 - 2556

        ทต.บ้านแป้นจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงาน  ประจำปี  2554 - 2556 เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ  ในรอบปีที่ผ่านมา  ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้มีการรวบรวมผลการดำเนินงานย้อนหลังจำนวน 3  ปี ผู้สนใจติดต่อขอรับได้ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือที่งานประชาสัมพันธ์  

 
Facebook
twitter
54.80.188.87
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
143
เดือนนี้
1,949
เดือนที่ผ่านมา
2,755
ปีนี้
25,680
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop