โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแป้น

                วันที่ 23 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านแป้น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยนายธีระศักดื์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ศึกษาดูงาน ณ  คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ และ วัดอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การศึกษาดูงาน องค์ความรู้ใหม่ๆ นำมาประยุกต์ใช้ ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น เป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้นให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นกว่าเดืม เป็นต้น 

 
Facebook
twitter
3.214.184.250
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,103
เดือนที่ผ่านมา
3,548
ปีนี้
2,103
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop