โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลบ้านแป้น นำโดย นายพรศักดิ์   แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น ตลอดจนผู้นำชุมชนและพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 50 คน ได้ไปศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปี 2561เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายฯมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และมีความเข้าใจในแนวทางการปฎิบัติทางกฎหมาย

ในช่วงบ่าย ได้รับฟังการบรรยายธรรมะ หัวข้อ การนำหลักธรรมไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง

///////////////////////////////

 
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop