โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ที่บ้านเส้ง

วันที่ 23 เมษายน 2561ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านเส้ง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นำโดย นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ เจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 และจัดเวทีประชาคม เพื่อแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2564) และการจัดทำแผน 360 องศา โดยออกไปพบปะประชาชนในหมู่ที่ 7 บ้านเส้ง ต.บ้านแป้น เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ รวมถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณต่อไป โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

//////////////////////

 
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop