โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ลงพื้นที่ประชาคมทำแผน 360 องศา บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ 8 ต.หนองหนาม

 

วันที่ 26  เมษายน 2561 นายพรศักดิ์  แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตลอดจน เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านรั้ว-ทุ่ง ต.หนองหนาม เพื่อพบปะประชาชนตามโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ และโครงการเวทีประชาคม เพื่อแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และโครงการจัดทำแผน 360 องศา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน บ้านรั้ว-ทุ่ง เข้าร่วมเสนอปัญหาจำนวนมาก ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

///////////////////

 
Facebook
twitter
3.214.184.250
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,103
เดือนที่ผ่านมา
3,548
ปีนี้
2,103
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop