โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ประชาคมรับฟังปัญหาทบทวนแผนเทศบาล 4 ปี บ้านม่วงต้นผึ้ง

วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงต้นผึ้ง หมู่ที่ 8 ต.บ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนบ้านม่วงต้นผึ้ง โดยจะได้นำปัญหา ความเดือดร้อนมาแก้ไข จัดทำโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ตามโครงการเวทีประชาคม เพื่อแก้ไข เพิ่มเติมฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และโครงการเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปี 2561 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านม่วงต้นผึ้ง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 
//////////////

 
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop