โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ และเวทีประชาคม บ้านบ่อโจง

วันที่ 1 พ.ค. 61 ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ต.หนองหนาม นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ เจ้าหน้าที่ ได้ออกไปพบปะประชาชน ตามโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 และจัดเวทีประชาคม เพื่อแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2564) และการจัดทำแผน 360 องศา โดยออกไปพบปะประชาชนในหมู่ที่ 1 บ้านบ่อโจง ต.หนองหนาม เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ รวมถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณต่อไป โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ พูดคุย ชี้แจง เกี่ยวกับสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2561 ของ อบจ.ลำพูน ในพื้นที่ตำบลบ้านแป้น และตำบลหนองหนาม ในเวทีประชาคมครั้งนี้ด้วย 
///////////////

 
Facebook
twitter
18.207.108.191
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
957
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,860
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop