โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน หมู่ 6 บ้านแป้น

วันที่ 4 พ.ค. 61 ที่ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านแป้นฯ หมู่ที่ 6 ต.บ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ เจ้าหน้าที่ ได้ออกไปพบปะประชาชน ตามโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 และจัดเวทีประชาคม เพื่อแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2564) พร้อมจัดทำแผน 360 องศา โดยออกไปพบปะประชาชนในหมู่ที่ 6 บ้านแป้น ต.บ้านแป้น เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ รวมถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณต่อไป โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก……
////////////

 
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop