โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 









 
อบรมให้ความรู้การขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน หรือ BP FOR AEC ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ กลุ่มโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ รองรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และกระตุ้นยอดขายสินค้า สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คณิตา  ตุมพสุวรรณ จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และยังให้บริการถ่ายภาพสินค้าของผู้ประกอบการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการจำหน่ายสินค้าให้น่าสนใจอีกด้วย ….

 

 
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop