โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ประชุมประชาคมตำบล เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 / 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 / 2562 โดยมีนายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในการประชุม มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ผู้นำชุมชน ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ยังได้ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในภาพรวมระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อบจ.ลำพูนอีกด้วย 
///////////////////////////

 
Facebook
twitter
3.214.184.250
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,103
เดือนที่ผ่านมา
3,548
ปีนี้
2,103
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop