โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
นักวิจัยลงพื้นที่เทศบาลบ้านแป้น ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของอปท. เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า

 

วันที่  26  สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยนายถนอม  ญาณะโรจน์  ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กร หน่วยงาน ได้ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอโครงการเด่น และแลกเปลี่ยนข้อมูล กับอาจารย์ปุณิกา  อภิรักษ์ไกรศรี  คณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม ที่มาประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2562

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านแป้นได้เข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 โดยนำเสนอโครงการเด่น จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการถนนเด็กเดิน ชุมชนบ้านแป้น โครงการชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และโครงการแผน 360 องศา ซึ่งมีจุดเด่นเรื่องการพัฒนาแก้ไขปัญหา ร่วมกันระหว่างเทศบาล กับประชาชนในพื้นที่ และความโปร่งใสตรวจสอบได้

/////////////////////////////

 
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop