โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ทต.บ้านแป้นขอเชิญ เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีฯ

ทต.บ้านแป้นขอเชิญ  เจ้าของที่ดินซึ่งที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลทั้ง  9  หมู่บ้าน  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี  2557 - 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง  30  พฤศจิกายน  2556  โดยติดต่อขอรับแบบพิมพ์ ภ.บ.ท.5  ได้ที่งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านแป้นในวันและเวลาราชการ 

 
Facebook
twitter
3.85.92.139
วันนี้
115
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
5,306
เดือนที่ผ่านมา
5,008
ปีนี้
31,099
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop