โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้นสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลฯ จำนวน 13 โครงการ

 เทศบาลตำบลบ้านแป้นสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล จำนวน  13  โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่กองคลัง  ระหว่างวันที่  4  ธันวาคม  -  19  ธันวาคม  2557  ในวันและเวลาราชการ

 

 
Facebook
twitter
54.80.188.87
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
143
เดือนนี้
1,949
เดือนที่ผ่านมา
2,755
ปีนี้
25,680
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop