โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ทต.บ้านแป้น ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชำระค่าภาษี ประจำปี 2559

           ทต.บ้านแป้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน   ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่างๆ  ประจำปี  2559  ได้ 

ณ   กองคลังเทศบาลตำบลบ้านแป้น  หากไม่มาชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  จะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย     หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานจัดเก็บรายได้  เทศบาลตำบลบ้านแป้น  หมายเลขโทรศัพท์  053-573641  ต่อ 14   ในวันและเวลาราชการ                                                
 
Facebook
twitter
3.85.92.139
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
5,306
เดือนที่ผ่านมา
5,008
ปีนี้
31,099
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop