โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

                       วันที่ 21 มิถุนายน 2559  เทศบาลตำบลบ้านแป้น นำโดยนายชัยวัฒน์ ศรีพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ รวมไปถึงพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้แทนชุมชน ของแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบรายละเอียด ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น

 
Facebook
twitter
54.80.188.87
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
143
เดือนนี้
1,949
เดือนที่ผ่านมา
2,755
ปีนี้
25,680
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop