โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

แจ้งประชาสัมพันธ์ท่านเจ้าของทรัพย์สิน เจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ทายาท หรือผู้จัดการมรดก ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น  สามารถยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053-573641 ต่อ 13

////////////////////////

 
Facebook
twitter
18.210.28.227
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
3,086
เดือนที่ผ่านมา
2,877
ปีนี้
52,532
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop