โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แบบ ภดส 1

 เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ติดประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แบบ ภดส 1 สำหรับที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ในเขตเทศบาตำบลบ้านแป้น โดยติดประกาศไว้ ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ดังนั้นจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบรายชื่อในบัญชีฯ  หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ตามวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 053-573641 ต่อ 12

 
Facebook
twitter
3.236.52.197
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
31
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,160
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop