โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

 

วันที่ 11  มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมือง  เทศบาลตำบลบ้านแป้น  นายธีระศักดิ์จันทร์ภิรมย์   ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่  พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ผศ.ดร.อัครินทร์  อินทนิเวศน์  อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานทดแทนระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

 /////////////////////

 
Facebook
twitter
18.207.108.182
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
1,475
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,475
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop