โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ
กำลังโหลด...
 

 
โครงการ ลด ละ เลิก เหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติด ยุติความความรุนแรง เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาเทศบาลบ้านแป้นได้จัดกิจกรรมตามโครงการ ลด ละ เลิก เหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติด ยุติความความรุนแรง เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 และเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานเปิดโครงการและนำกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาแก่สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นจำนวน 50คน ภายในงานมีกิจกรรมการเทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนในการ ลด ละ เลิกตามโครงการ พร้อมเปิดเวทีเสวนาเรื่องพิษภัยของเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด ร่วมถึงมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลตัวอย่างที่เลิกเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติดอีกด้วย                                                                           

 
Facebook
twitter
54.80.188.87
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
143
เดือนนี้
1,949
เดือนที่ผ่านมา
2,755
ปีนี้
25,680
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop