โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ทต.บ้านแป้นจัดทำโครงการรักษ์บ้านเกิด สร้างถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและธนาคารขยะรีไซเคิล และโครงการรักษ์บ้านเกิดสร้างถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่  เมื่อวันที่  22  สิงหาคมที่ผ่านมา  และได้เดินทางไปดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านน้ำพุ  อบต.ป่าสัก  โดยเทศบาลได้คัดเลือกบ้านม่วงต้นผึ้งเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการดำเนินงานและในวันที่  12  กันยายน  เทศบาลได้ลงพื้นที่พัฒนาร่วมกับประชาชนบ้านม่วงต้นผึ้ง

 
Facebook
twitter
3.84.243.246
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
190
เดือนนี้
3,812
เดือนที่ผ่านมา
4,853
ปีนี้
8,665
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop