โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ทต.บ้านแป้นจัดกิจกรรมออมบุญ ออมขยะ ออมเบี้ย

        ทต.บ้านแป้นจัดกิจกรรมออมบุญ  ออมขยะ  ออมเบี้ย  โดยเชิญชวนผู้สูงอายุได้นำขยะมาบริจาคให้กับเทศบาลในวันแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน   สำหรับในเดือนที่ผ่านมาได้มีผู้สูงอายุนำขยะมาบริจาคและทางเทศบาลได้คัดแยกและนำไปขาย  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  1,646  บาท   สำหรับรายได้จากการจำหน่ายจะนำเข้ากองทุนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านแป้นเพื่อใช้ในการทำบุญต่อไป   

 
Facebook
twitter
18.212.93.234
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
140
เดือนนี้
2,005
เดือนที่ผ่านมา
4,652
ปีนี้
34,482
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop