โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้นได้จัด โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (อุ้ยม่วนใจ๋) ครั้งที่11 ปี2560

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านแป้นได้จัด โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (อุ้ยม่วนใจ๋) ครั้งที่11 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม คือการทำกระเป๋าจากกล่องนม เพื่อลดปริมาณจำนวนขยะร่วมสร้างจิตสำนึก รักษ์โลกและลดภาวะโลกร้อน วิทยากรโดย คุณดาริกา ชมพูกา ข้าราชการบำนาญ ร่วมถึงกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพและสร้างรายได้

 
Facebook
twitter
54.80.188.87
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
143
เดือนนี้
1,949
เดือนที่ผ่านมา
2,755
ปีนี้
25,680
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop