โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ สปสช.เทศบาลตำบลบ้านแป้น

 

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ครั้งที่ 3 / 2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารกองทุน ตามระเบียบบริหารกองทุน สปสช.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการกองทุนฯชุดใหม่  และรับทราบผลการดำเนินงานกองทุน สปสช. ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วย

///////////////

 
Facebook
twitter
3.87.147.184
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
2,839
เดือนที่ผ่านมา
5,219
ปีนี้
23,624
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop