โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
รักษ์บ้านเกิด สร้างถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายรังสรรค์ ขว้างแป้น ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล นายดุลย์ ชมพู ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหนามและผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ โรงเรียนบ้านหนองหนาม เพื่อพัฒนา ทำความสะอาด สถานที่สาธารณะให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ตามโครงการ รักษ์บ้านเกิด สร้างถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 
Facebook
twitter
3.233.221.149
วันนี้
167
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
1,923
เดือนที่ผ่านมา
2,517
ปีนี้
4,440
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop