โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
กองสวัสดิการเทศบาลตำบลบ้านแป้น กำหนดแจกเบี้ยยังชีพ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556

เทศบาลตำบลบ้านแป้น จะดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพ ในวันที่ 8  ตุลาคม  2556  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงเวลา
16.30 น. โดยแบ่งเป็นสองช่วงเวลา เขต 1 ตำบลหนองหนาม ตั้งแต่เวลา 8.30 น.จนถึงเวลา 12.00 น. เขต 2
ตำบลบ้านแป้น ตั้งแต่เวลา 13.00น.จนถึงเวลา 16.30 น.  จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพได้รับทราบโดยทั่วกัน       
  

 
Facebook
twitter
3.84.243.246
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
190
เดือนนี้
3,812
เดือนที่ผ่านมา
4,853
ปีนี้
8,665
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop