โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ประชุมทีมสหวิชาชีพ ช่วยผู้พิการประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 9  ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายพรศักดิ์  แก้ววิจิตร  รองปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแป้น  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน หรือ พมจ.ลำพูน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน.ป่าซางน้อย พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมกันประชุมทีมสหวิชาชีพ กรณีคนพิการผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายนางฐิติยา ทองหอม ราษฎรบ้านเส้ง หมู่ที่ 7  ต.บ้านแป้น ภายหลังจากการประชุมแล้ว ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งสอบข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาแนวทางให้การช่วยเหลือคนพิการรายดังกล่าวต่อไป

///////////////// 

 

 
Facebook
twitter
3.87.147.184
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
2,839
เดือนที่ผ่านมา
5,219
ปีนี้
23,624
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop